logoSchijf
Bel 020 663 83 93

Willy Smits Assurantiën
Pensioenen Hypotheken
Aangenaam zeker

Omdat wij altijd onafhankelijk zijn en daarom de beste maatschappij voor u kunnen vinden

Bel 020 663 83 93

Verkort privacy statement

VERKORT PRIVACY OVERZICHT

Dit overzicht geeft in vogelvlucht inzicht in hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Voor een uitgebreide beschrijving kunt u ons Privacy Statement raadplegen.

 

Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?

 • contactgegevens;
 • identificatiegegevens;
 • gegevens i.v.m. dienstverband;        
 • financiële gegevens;
 • gegevens i.v.m. financiële producten;         
 • gezondheidsgegevens (in sommige gevallen);
 • gegevens over strafrechtelijke feiten (in bijzondere gevallen).

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

 • adviseren en bemiddelen financieel product;
 • uitvoeren overeenkomst financieel product;           
 • voldoen wettelijke verplichting (zorgplicht);
 • marketingactiviteiten;
 • relatiebeheer;
 • versturen nieuwsberichten.

 

Wanneer mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

 • als dit noodzakelijk is voor uitvoering van onze overeenkomst met u;
 • als dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten;
 • als dit toegestaan is in het kader van onze bedrijfsactiviteiten, waarbij wij uiteraard uw belang in acht nemen;
 • als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor specifiek benoemde doeleinden.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

 • zolang we deze nodig hebben, in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst;
 • gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

 

Hoe kunt u controle uitoefenen op verwerking van uw gegevens?

 • informatie of wij gegevens van u verwerken;
 • aanpassing van gegevens;
 • inzage in uw gegevens;         
 • beperking van gegevens;
 • bezwaar tegen gebruik gegevens;
 • wissen van gegevens;
 • overdracht van gegevens.                            

Let op: wij kunnen mogelijk niet in alle gevallen tegemoetkomen aan een verzoek. Als dit het geval is, zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

We zorgen voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

 

Wat moet u nog meer weten?

 • wijzigingen van het privacy statement: op onze website vindt u altijd het meest actuele statement;
 • klachtrecht: neem contact met ons op. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

 

Contact

Willy Smits Assurantiën B.V.
020 663 83 93
info@willysmits.nl
www.willysmits.nl

Science Park 402
1098 XH Amsterdam

Wij hebben geen functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld.

 


Aanmelden nieuwsbrief

Waarom Willy Smits?

 • Schade melden

  Bij schade zorgen we voor een snelle afwikkeling.

 • Offerte aanvragen

  Een compleet aanbod voor particulier en zakelijk.

 • Contact

  We staan altijd voor u klaar.