logoSchijf
Bel 020 663 83 93

Willy Smits Assurantiën
Pensioenen Hypotheken
Aangenaam zeker

Omdat wij altijd onafhankelijk zijn en daarom de beste maatschappij voor u kunnen vinden

Bel 020 663 83 93

Ontslag

Ontslag betekent meestal het einde van deelname in de pensioeregeling. U behoudt echter wel de tot dat moment opgebouwde pensioenaanspraken.

Partnerpensioen op risicobasi?s vervalt bij uitdiensttreding 

Is het partnerpensioen op risicobasis verzekerd, dan vervalt deze verzekering als u uit dienst treedt. Dit betekent dat als u komt te overlijden nadat u uit dienst bent getreden, maar vóór uw pensioendatum, uw eventuele nabestaanden geen partner- of wezenpensioenuitkering krijgen.

Als u nog geen nieuwe ?werkgever hebt dan biedt de Pensioenwet nog uitkomst

Ontvangt u een ww-uitkering? Dan blijft u recht houden op verzekering van een gedeelte van het partnerpensioen zolang u deze WW-uitkering ontvangt. Deze periode duurt maximaal 3 jaar en 2 maanden. De hoogte van het partnerpensioen wordt gebaseerd op het aantal jaren dat u werkzaam bent geweest bij uw laatste werkgever.
 
Hebt u een nieuwe werkgever dan kan het zijn dat er vanaf dat moment weer een partnerpensioen verzekerd is. Maar daarbij tellen de jaren dat u bij een vorige werkgever heeft gewerkt vaak niet mee in de berekening van het partnerpensioen. Daarom kunt u er voor kiezen om een deel van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd bij uw vorige werkgever uit te ruilen voor verzekering van partnerpensioen bij overlijden vóór uw pensioendatum.

Waardeoverdracht 

Hebt u een nieuwe baan gevonden en wordt u opgenomen in de pensioenregeling bij uw nieuwe werkgever? Dan kunt u uw premievrije pensioenaanspraken door middel van waardeoverdracht overdragen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Uw premievrije pensioen wordt omgezet in pensioen volgens het daar geldende pensioenreglement
 

Aanmelden nieuwsbrief

Waarom Willy Smits?

  • Schade melden

    Bij schade zorgen we voor een snelle afwikkeling.

  • Offerte aanvragen

    Een compleet aanbod voor particulier en zakelijk.

  • Contact

    We staan altijd voor u klaar.