logoSchijf
Bel 020 663 83 93

Willy Smits Assuranti√ęn
Pensioenen Hypotheken
Aangenaam zeker

Bel 020 663 83 93

Nieuws

dinsdag 14 nov 2023

Schade door een omgevallen boom: wie is aansprakelijk?

Het is herfst! Het herfstachtige weer kan voor onaangename verrassingen zorgen. Bijvoorbeeld: De mooie boom van de buren valt om en beschadigt je auto. Zijn de buren dan aansprakelijk voor de schade?

Risicoaansprakelijkheid

Hoewel de buren eigenaar zijn van de boom, betekent het niet automatisch dat ze ook aansprakelijk zijn voor de ontstane schade. Bij schade door een boom is namelijk geen sprake van risicoaansprakelijkheid. Wat houdt dit precies in? 

Artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek (BW) geeft aan dat wanneer iemand schade lijdt door een opstal, de eigenaar hiervoor aansprakelijk is. Zelfs als de eigenaar hier niks aan kan doen. 
Volgens hetzelfde artikel wordt onder opstal verstaan: gebouwen en werken, die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtsreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. In het artikel wordt niets vermeld over beplantingen. Bomen worden dan ook niet gezien als onroerende zaken waarvoor de risicoaansprakelijkheid geldt. Afhankelijk van de omstandigheden kan de eigenaar van de boom toch aansprakelijk zijn voor de schade.

Storm

Officieel spreekt het KNMI van storm vanaf windkracht 9. Wanneer dan een goed onderhouden boom schade veroorzaakt, wordt het lastig, om met succes, de eigenaar daarvoor aansprakelijk te stellen. De omstandigheden liggen dan buiten zijn invloedsfeer; er is sprake van overmacht. Eventuele schade kan als ‘stormschade’ worden ingediend bij de inboedel-, of de opstalverzekeraar van de schadelijdende partij.

NB: Een verzekeraar spreekt vaak al van storm vanaf windkracht 7. Dus een ruimere definitie dan die van het KNMI.

Onderhoud

Ook zonder storm kunnen takken vallen of de boom omvallen. Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid? De eigenaar van een boom heeft de plicht daarvoor te zorgen door goed onderhoud, het doen van controles van de boom en het adequaat ingrijpen om schade te voorkomen. 

Degene die schade heeft geleden, zal moeten bewijzen dat de eigenaar van de boom tekort is geschoten in deze verplichtingen en hem dus iets verweten kan worden. Er dient sprake te zijn van een onrechtmatige daad. Dit kan bijvoorbeeld door aan te tonen dat de boom onvoldoende is onderhouden en gecontroleerd. Of juist te veel is gesnoeid waardoor deze is beschadigd, of dood is gegaan, en zijn takken heeft laten vallen. Van een goed onderhouden boom mag worden verwacht dat deze niet zomaar omvalt of grote takken laat vallen.

Ontstaat er toch schade door de boom? Dan is het aan de schadelijdende partij om te bewijzen dat er sprake was van verwaarlozing of nalatigheid

Aansprakelijk of niet?

De eigenaar van de boom is bij schade dus niet automatisch aansprakelijk. Het is volledig afhankelijk van de omstandigheden. 

Meer weten of vragen? Neem gerust contact met ons op en bel 020 663 83 93.


Ga naar nieuwspagina.

Aanmelden nieuwsbrief

Waarom Willy Smits?

  • Schade melden

    Bij schade zorgen we voor een snelle afwikkeling.

  • Offerte aanvragen

    Een compleet aanbod voor particulier en zakelijk.

  • Contact

    We staan altijd voor u klaar.